PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE (PDF)
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (PDF)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (formularz elektroniczny)

ZWROT TOWARU

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy towarów zakupionych na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Szanowni Państwo prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy deklarują, że zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wobec czego przedsiębiorcy (zamawiającemu produkty „na fakturę”) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo odstąpić od umowy w dowolny sposób, warunkiem jest poinformowanie nas o swojej decyzji w ciągu 14 dni w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego np. pocztą elektroniczną na adres sklep@agas.pl, wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego poniżej, lub jako pismo pocztą tradycyjną na adres: 

AGAS Sp. z o.o. 

ul. Bodycha 97, 

05-816 Michałowice – Reguły

Poniżej propozycje na szybkie wypełnienie formularza odstąpienia od umowy:

  1. Można kliknąć poniższy link i uzupełnić formularz w formie elektronicznej:

https://www.agas.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/

  1. Można formularz pobrać z poniższej strony: 

formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

należy go wydrukować, uzupełnić i dołączyć do odsyłanej przesyłki lub zeskanować/sfotografować i odesłać na adres: sklep@agas.pl 

Powyższe propozycje nie są warunkiem koniecznym do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ograniczają.  

Po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy prosimy odpowiednio zabezpieczyć zwracany produkt i odesłać przesyłkę na adres:

AGAS Sp. z o.o. 

ul. Bodycha 97, 

05-816 Michałowice – Reguły

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

UWAGA! 

Bardzo prosimy o dołączanie do odsyłanej paczki np. informacji z numerem zamówienia lub imieniem i nazwiskiem lub adresem e-mail, co ułatwi nam identyfikację przesyłki.

Jeśli jest taka możliwość, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do odsyłanej paczki.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący, dlatego przesyłka nie może zostać odesłana do nas za pobraniem.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot należności:

  1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż w ciągu 14 dni (możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru).

  2. Zwrotu należności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

  3. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas)

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone m.in. w poniższych przypadkach:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Śledź nas na Facebooku